Sharrmusic

Nury Meredow Kone Aydymlary Mp3 скачать


00:00 START
00:11 DURSYN
3:19 GULJEMAL
6:10 GEL DUSUSALY
9:06 GULSAT
12:40 MAHYMJAN
15:50 NAZIGIM
19:54 EZIZIM MAHRI
26:02 GABANYAN
29:50 AYRYLDYM
33:45 NAZLENE

Iň gowy aýdymlary diňlemek üçin kanalymyza abuna boluň! Turkmen film, degishmeler köne aýdymlar we sm !!!

**** YouTube kanal goo.su/1N9h

**** Odnoklassniki Kanal ok.ru/group/57243217559684

***** Instagram instagram.com/turkmence01/

#nurymeredow #halypa #turkmence #aydym2021

Nurmuhammet Meredow 1973-nji ýylyň 29-njy martynda Aşgabat şäheriniň Köşi obasynda eneden dogulýar. Ol 1992-nji ýylyň dekabr aýynyň 2-ne Merjen Meredowa bilen toý edip durmuş gurýar. Onuň Didarmuhammet Meredow atly ogly bar.
Nury Meredow (Nurmuhammet Meredow; 29-njy mart 1973 — 5-nji dekabr 2010, Aşgabat) — türkmen estrada we halk bagşysy. Türkmenistanda ilkinji gezek geçirlen "Ýaňlan Diýarym" bäsleşiginiň ýeňijisi (1992 ý.).
Nury Meredowyň gözi dar, gysga bolany üçin, oňa heniz çagalyk döwründen, rus dilinde çaşy, gyşyk diýen manyny berýän: "Kasoý" (rus. косой) lakamy dakylypdyr. Bu lakama halypa Nury hiçem gaty görmezdi we şol lakamy bilen hem, ol halk içinde belli boldy.
Nurmuhammet Meredow 2010-njy ýylyň 5-nji dekabrynda 38 ýaşynyň içinde agyr keselden aradan çykdy. Bagşy 6-njy dekabrda Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşigindäki Seýit Jemaleddin öwlüýäsinde jaýlandy.

Nurmuhammet Meredow TOP 10 Saylanan Aydymlary 2022 Nury Kasoy

Nurmuhammet Meredow TOP 10 Saylanan Aydymlary 2022 Nury Kasoy

58.39 MBMix Tm

Nurmuhammet Meredow TOP 10 Saylanan Aydymlary | 2022 (Nury Kasoy) BELLIK: Haýsy aýdym:y diňlemek isleseňiz aşakda gök reňk bilen görkezilen minutlaryň üstüne basyp bilersiniz ! Dinlan Lezzet Alyn 00:00 | 1.Nury Meredow - Gunca 03:35 | 2.Nury Meredow - Biwepa 07:15 | 3.Nury Meredow - Garratma Meni 12:05 | 4.Nury Meredow - Aynam 16:22 | 5.Nury Meredow - Gulsat 21:04 | 6.Nury Meredow - Anora 25:28 | 7.Nury Meredow - Abat 28:46 | 8.Nury...

Nurmuhammet Meredow Toy 1995

Nurmuhammet Meredow Toy 1995

10.55 MBDidarmuhammet Meredow

Salam mahriban agzalarym aydymlara llike 👍 goymany unutman kanalyma Ağza bolup meni gollap bilersiniz Mahribanlar 🙏🙏🙏 #aydym #turkmenaydym #nurmuhammetmeredow #nurymeredow #didarmeredow #arhiw #turkmentoy YouTube sahypamyz 👇👇👇 @didarmuhammetmeredow6530 Instagram sahypamyz 👇👇👇 instagram.com/didar_meredow_official?utm_medium=copy_link

Nury Meredow Top 15

Nury Meredow Top 15

75.58 MBEVRIKA TV

Nury Meredow Top 15 Nury Meredowyň saýlanan aýdymlary

Nury Meredow 12 nji albom

Nury Meredow 12 nji albom

66.15 MBDidarmuhammet Meredow

#nurmuhammetmeredow #nurymeredow #turkmenaydym #arhiw #turkmentoy #aydym

Nurmuhammet Meredow Nury Kasoy TOP 10 Saylanan Aydymlary 2021

Nurmuhammet Meredow Nury Kasoy TOP 10 Saylanan Aydymlary 2021

58.64 MBTM HIT

Bu wideoda siz merhum karol bagşymyz Nury Meredowyň (Kasoý) TOP 10 Saýlanan aýdymlaryny diňläp bilersiňiz, diňläň we lezzet alyň... BELLIK: Haýsy aýdymy diňlemek isleseňiz aşakda gök reňk bilen görkezilen minutlaryň üstüne basmagyňyz ýeterlikdir. 00:00 | 1. Nury Meredow - Biwepa 03:52 | 2. Nury Meredow - Gulsat 08:31 | 3. Nury Meredow - Guncha 12:07 | 4. Nury Meredow - Aynam 16:24 | 5. Nury Meredow - Anora 20:49 | 6. Nury Meredow - Yagys...

Nury Meredow 1 nji albom

Nury Meredow 1 nji albom

66.06 MBDidarmuhammet Meredow

#nurmuhammetmeredow #nurmuhammetmeredow #turkmenaydym #nurymeredow #arhiw

Nury Meredow - 46njy Albomy

Nury Meredow - 46njy Albomy

5.97 MBMekan 360

Diñlañ lezzet alyñ! #Nurymeredow #Nurykasoy #46njyalbomy #halypabagşymyz #halkaydym #türkmenaydym #TÜRKMENİSTAN #AŞGABAT

About Nury Meredow - I gowy 10 a dymy

00:00 START
00:11 DURSYN
3:19 GULJEMAL
6:10 GEL DUSUSALY
9:06 GULSAT
12:40 MAHYMJAN
15:50 NAZIGIM
19:54 EZIZIM MAHRI
26:02 GABANYAN
29:50 AYRYLDYM
33:45 NAZLENE

Iň gowy aýdymlary diňlemek üçin kanalymyza abuna boluň! Turkmen film, degishmeler köne aýdymlar we sm !!!

**** YouTube kanal goo.su/1N9h

**** Odnoklassniki Kanal ok.ru/group/57243217559684

***** Instagram instagram.com/turkmence01/

#nurymeredow #halypa #turkmence #aydym2021

Nurmuhammet Meredow 1973-nji ýylyň 29-njy martynda Aşgabat şäheriniň Köşi obasynda eneden dogulýar. Ol 1992-nji ýylyň dekabr aýynyň 2-ne Merjen Meredowa bilen toý edip durmuş gurýar. Onuň Didarmuhammet Meredow atly ogly bar.
Nury Meredow (Nurmuhammet Meredow; 29-njy mart 1973 — 5-nji dekabr 2010, Aşgabat) — türkmen estrada we halk bagşysy. Türkmenistanda ilkinji gezek geçirlen "Ýaňlan Diýarym" bäsleşiginiň ýeňijisi (1992 ý.).
Nury Meredowyň gözi dar, gysga bolany üçin, oňa heniz çagalyk döwründen, rus dilinde çaşy, gyşyk diýen manyny berýän: "Kasoý" (rus. косой) lakamy dakylypdyr. Bu lakama halypa Nury hiçem gaty görmezdi we şol lakamy bilen hem, ol halk içinde belli boldy.
Nurmuhammet Meredow 2010-njy ýylyň 5-nji dekabrynda 38 ýaşynyň içinde agyr keselden aradan çykdy. Bagşy 6-njy dekabrda Ak bugdaý etrabynyň Magtymguly daýhan birleşigindäki Seýit Jemaleddin öwlüýäsinde jaýlandy.